Müşteri Rezervasyon Girişi
Fiyat Sorgulamak ve Rezervasyon Yapmak İçin Lütfen Giriş Butonunu Tıklayınız...
  











 
  
Acente Girişi     
Kullanıcı Adı: 
Şifremi Unuttum!
Şifre: 
 
  Bilgilendirme
 
 

       Karşı tarafın aracınıza zarar vermesi halinde ne yapmalısınız ?

Kendinizin ve başkalarının güvenliği açısından aracınızı dikkatli kullanmalısınız. Ancak, siz bu kadar dikkatli olurken ya başkalarının dikkatsizliği nedeniyle aracınız hasar görürse?

Bu durumda yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir. 

Olay yerine en yakın trafik ekiplerini çağırmalı ve kaza tespit tutanağı tutturmalısınız. Trafik zaptının tutulmasından sonra trafik poliçenizin, ruhsatınızın ve ehliyetinizin kopyalarını diğer araç sahibine vermeli ve o sürücünün trafik poliçesinin, ruhsatının ve ehliyetinin kopyalarını da siz almalısınız. 

Hasar dosyanızın açılması için sigorta şirketine teslim edilmesi gereken belgeler ise aşağıda bulunmaktadır. 

Kazaya karışan sürücülerin trafik poliçe, ruhsat ve ehliyet kopyaları, Trafik kazası tespit tutanağının aslı, Kazaya karışan sürücülerin alkol raporları,

       Aracınızda birden fazla hasar olursa hasar tazminatı alabilir misiniz ?

Kasko hasarlarında sıkça karşılaşılan ve genelde sigortalıların büyük sorunlar yaşamalarına neden olan durumlardan birisi de birden fazla hasarı olan araçlarla ilgili yapılan tazminat talepleridir. Aracıyla çeşitli tarihlerde küçük de olsa kaza yapmış ancak sigorta şirketine hasar ihbarında bulunmamış sigortalılar, bu hasarları toplu olarak tazmin etmek istediklerinde, olumsuz sonuçlarla karşılaşabilmektedirler.


Hasar meydana geldikten sonra hasarın ihbar edilmesi için belli bir süre vardır. Kasko Poliçesi Genel Şartlarında bu süre açıkça belirtilmiştir. Genel Şarta göre Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi'' şarttır. Bu sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar, ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirilmeye alınmamakta ve hasar ödemeleri reddedilmektedir. 

Yukarıdaki nedenlerle hasar ihbar süresine dikkat edilmesi gerçekten çok önemlidir. Aracın farklı yerlerinde farklı tarihlerde meydana gelen birden fazla hasar aynı anda onarıma alındığında, hasar tutarı çok fazla artabilmektedir. İlk hasarda zamanında tarafımıza ihbar yapılarak aracın hasarının tazmin edilmesi sağlanırsa aracın tamirine ilişkin parça veya işçilik tazminat tutarı son hasardan sonra çıkacak tutardan daha az olacaktır. Bu durum sigorta şirketlerine haksız yere bir maliyet yüklediğinden toplu olarak talep edilen hasarlar reddedilmekte ve ihbar süresinde bildirilmişse, sadece son hasar ödenmektedir. 

"Zamanında hasar ihbarında bulunmayan ve toplu olarak ihbarda bulunarak tazminat talep eden sigortalılar sigorta şirketleri tarafından haksız olarak değerlendirildiği için hasar tazminatlarını alamazlar." Siz de bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için 5 işgünü içinde sigorta şirketinize hasar ihbarında bulunmaya özen göstermelisiniz.

       Bir kaza durumunda ne yapmalısınız ?

Kaza anında yapmanız gereken işlemleri bilmeniz hem sıkıntı yaşamamanız hem de hasarınızı eksiksiz ve zamanında almanızı sağlar. Bir kaza halinde yapmanız gereken işlemler aşağıdaki gibidir: Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalı, kaza zaptı tutturmalı ve alkol raporu almalısınız.

Kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma karakoluna haber vererek ifade vermeli ve görgü tespit tutanağı tutturmalısınız.

Kazaya başka bir araç da karışmış ise, o araca ait trafik poliçesinin fotokopisini ve sürücüsünün ehliyet ve ruhsat fotokopisini almalısınız. Araç çalışmıyorsa, çekici için Şirketimizi aramalı en yakın servise aracınızın çekilmesini sağlamalısınız. Hasar dosyası için gereken aşağıda belirtilen evrakları hazırlamalısınız ve ilgili servise teslim etmelisiniz. 

•Trafik kaza raporu,
•Sürücünün alkol raporu,
•Sürücünün ehliyet fotokopisi,
•Aracın ruhsat fotokopisi,
•Kaza yeri resimleri ve araçlara ait hasar resimleri ( mutlaka olmalı özellikle tek taraflı kazalarda )

       Aracınıza park halindeyken çarpılırsa ne yaparsınız ?

Deneyimlerimize göre sigortalıların en sık karşılaştığı hasar şekillerinden birinin de park halinde meydana gelen hasarlar olduğunu görüyoruz. Birçok sigortalı bu durumda ne yapacağını bilmez ve yanlış hasar işlemleri nedeniyle hasarını alamaz ya da sıkıntı yaşar. Bu nedenle, aracınızın park halindeyken bir hasar görmesi halinde, yapmanız gereken işlemleri bilmeniz, hem sıkıntı ve problem yaşamamanızı hem de hasarınızı eksiksiz alınmasını sağlar. 


Aracınıza zarar veren kişi olay yerindeyse; 

Aracınıza zarar veren kişinin zorunlu trafik sigorta poliçesinin olup olmadığını sormalısınız ve varsa mutlaka bir kopyasını almalısınız. 

Aracınızı yerinden oynatmadan trafik ekiplerini olay yerine çağırmalısınız. Trafik ekiplerine ulaşamıyorsanız, size en yakın polis karakoluna başvurarak zabıt tutturmalısınız. Tutulan zabıtta, size zarar veren kişinin kusurlu olduğunun vurgulanmasını istemelisiniz. Çünkü zorunlu trafik poliçesinden tazminat talebinde bulunacağınızdan, karşı tarafta kusur olduğu görülemezse sigorta şirketi kusur durumuna göre hasar tazminatını ya ödemeyecektir ya da kusur nispetinde ödeme yapacaktır. 

Aracınıza zarar veren kişi olay yerinde değilse; 

Aracın hasar durumuyla ilgili şirketimizle irtibata geçmelisiniz.

       Bedeni hasarlarda ne yapılmalıdır ?

Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), poliçede belirtilen aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya üçüncü şahıslara ait malların zarara uğramasına sebebiyet verildiği durumlarda devreye girer. Trafik sigortası böyle bir durumda aracın kullanıcısına düşen hukuki sorumluluğu, Hazine Müsteşarlığı'nca saptanmış ve poliçede belirtilmiş sigorta limitlerine kadar temin eder. Anlaşılacağı üzere bu teminat sadece araç, bina, bariyer, trafik lambası vb. maddi zararları değil, olası bedeni zararları da kapsamaktadır. 


Peki, aracın kullanılması sırasında sürücünün kusuru nedeni ile bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde neler yapılması gerektiğini biliyor musunuz? 

Artık hepimizin bildiği gibi trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağının bulunması hasarın tazmini için mutlaka gerekmektedir. Bu durum yaralamalı kazalar için de geçerlidir. Çünkü aracı kullananın kusuru olmadan meydana gelen bir yaralanma olayında trafik poliçesinden herhangi bir talepte bulunulamaz. Aracı kullananın kusur durumunu da ancak tutulacak zabıt ile görmek mümkün olmaktadır. Trafik kazası tespit tutanağı ile birlikte sürücünün alkol durumunu gösteren rapor, aracın ruhsat örneği ve sürücünün ehliyetinin de ibraz edilmesi şarttır. Diğer yandan yaralanan kişinin tedavi giderlerini gösteren faturalar, hastane/doktor raporları ve eğer maluliyet söz konusu ise iş gücü kaybı oranını gösteren hastane heyet raporunun da tazminat talebinde ibrazı zorunludur. 

Aracı kullananın kusuru ile meydana gelen bir trafik kazasında, kusurlu kullanıcıya ait araçta bulunan üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamındadır

       Otomobiliniz çalınırsa ne yapmalısınız ?

Son günlerde en sık karşılaştığımız olayların başında otomobil hırsızlığı gelmektedir. Bu durumda sigortalılar otomobillerinin çalınmasının şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşarken hasar prosedürleri içinde ne yapacağını bilemez durumdadır. Bu nedenle, otomobilinizin çalınması halinde yapmanız gereken işlemleri bilmeniz, hem sıkıntı yaşamamanızı hem de hasarınızı tam ve zamanında almanızı sağlar. 

Peki, otomobilinizin çalınması halinde ne yapmalısınız? İşte yapmanız gereken işlemler... 

1. adım

Otomobilinizin çalındığını fark ettiğiniz an, mümkün olan en kısa sürede size en yakın karakola giderek müracaat etmeli ve hırsızlık tutanağı tutturmalısınız.

Otomobilinizin çalındığını hemen tarafımıza ihbar etmeli ve hasar dosyası açtırmalısınız. 

2. adım

Otomobil hırsızlığında yasal bekleme süresi 30 gündür. Bu süre içinde otomobil bulunamaz ise;

Otomobilin bulunamadığını tarafımıza bildirmelisiniz. 

Otomobilinizin bulunup bulunmadığını talep eden bir yazıyı karakol ve oto hırsızlık masasına götürmelisiniz. Buna karşılık almış olduğunuz yazıyı tarafımıza teslim etmelisiniz. 

Kazasız günler dileğiyle...

       Karlı ve Soğuk Havalarda Araç Kullanma Teknikleri

Ülkemizde kış aylarında, özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgeleri başta
olmak üzere hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler meydana gelmektedir.

Soğuk hava koşullarında, dizel araçlarda yakıt donması ve yakıt filtresinin şişmesi
gibi sorunlara rastlanmaktadır.

Bu konuda rahat ve sorunsuz bir kullanım amacıyla dizel yakıt kullanan araç sürücülerinin
dikkatini çekmek istediğimiz birkaç konu bulunmaktadır.


 1. Araçlarınızda sadece EN590 (Euro Diesel) veya eşdeğer yakıtlar kullanınız.

 2. Yakıt depolarınızı mümkün olduğunca maksimum seviyede tutmaya çalışınız.

 3. Eğer mümkünse araçlarınızı kapalı yerlere park ediniz.

 4. Gün içinde araçlarınızı bir defadan fazla çalıştırmaya dikkat ediniz.

 5. Araçlarınız bir gün veya daha fazla süre kullanılmayacaksa bir kişinin aracı çalıştırmasını
  sağlayınız.

 6. Eğer periyodik bakımınızı yaptırmadıysanız aracın bakım kilometresini geçirmeden
  araç bakımınızı yaptırtınız.


Genel bir hatırlatma olarak kış aylarında araç sürüşü ile ilgili dikkat edilmesi
gereken diğer koşulları da aşağıdaki gibi sizler ile paylaşmak isteriz.


 • Dizel araçlarda kızdırma lambası sönmeden kesinlikle aracınızı çalıştırmayınız.

 • Sabah ilk hareketten önce yaklaşık 2 ila 3 dakika gibi bir süre aracınızı rölantide
  ve gaza basmadan çalıştırınız.

 • Eğer araç üzerinde kar var ise seyir halinde görüşü kısıtlamaması için mutlaka temizleyerek
  hareket ediniz. (Tavanda anten var ise temizleme esnasında dikkat edilmeli.)

 • Hareket etmeden önce aracınızın camlarında buğulanma varsa, klimayı faal duruma
  getirip dış sirkülasyon ve cam konumunu kullanarak kısa süre içinde buğuyu giderdikten
  sonra hareket ediniz.

 • Hava sıcaklığının 0 °C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda aracınızı park ederken;
  direksiyonu kaldırım yönüne çevirip, aracı viteste bırakınız. Kesinlikle el frenini
  devreye sokmayınız.

 • Soğuk havalarda aracın silecek lastiklerinin cama yapışıp yırtılmaması için park
  esnasında silecek kollarını kaldırınız veya gazete kâğıdı koymak suretiyle sileceklerin
  cam ile temaslarını kesiniz. Kış aylarında aracı çalıştırdıktan sonra hemen sileceklerinizi
  kullanmayınız. Camdaki buzlanmanın çözülmesini bekleyiniz.

 • Karlı havalarda lastik hava basıncının normal değerden 1 veya 2 PSI yüksek olmasına
  dikkat ediniz.

 • Karlı yolda mümkün olduğu kadar aracınızı düşük devirde kullanınız.

 • Karlı yollarda dik inişlerde en düşük viteste ve gaz vermeden (rölantide) inmeye
  dikkat ediniz.

 • Otomatik şanzımanlı araçlarda karlı yolda dik inişlerde inişin meyline göre D1 veya
  D2 konumunu tercih ediniz.

 • Kar veya yağmur sebebi ile kaygan zeminli yolda ABS'li araçlarda fren yapmaktan
  çekinmeyiniz.

 • Soğuk havalarda silecek fıskiyelerinin su atmaması durumunda cam su deposu, bağlantı
  hortumları veya fıskiye memeleri içinde bulunan su donmuş anlamına gelebilir. Eğer
  ısrarla fıskiyeye basarsanız cam su motorunun yanmasına sebep olabilirsiniz.

 • Zincir takılması gereken durumlarda, zincirin montajını tam ve eksiksiz yaparak
  sıkılığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ABS sensoru veya fren
  hortumları ve çamurluk hasar görebilir. Güvenli sürüşler dileriz.

       Genel Sürüş Tavsiyeleri

 1. Kesinlikle içkili olarak otomobil kullanmayın. İçkili olarak sürüş esnasında refleksleriniz
  zayıflamış olacak ve direksiyon başındaki tepkileriniz çok daha yavaş gerçekleşecektir.

 2. Emniyet kemerinizi mutlaka takınız. Hayatınızı kurtaracak bu kadar basit bir uygulamada
  “sıkılıyorum” mazereti kabul edilebilir mantıklı bir mazeret değildir. Emniyet kemerini
  hiç takmamanın yanında yapılan bir diğer hata da emniyet kemerini otoyolda takmak,
  ancak şehir içinde ya da gidilecek semte yaklaşıldığında “nasıl olsa geldik” mantığıyla
  otomobil henüz durmadan emniyet kemerini çıkartmaktır. Kazanın emniyet kemerinin
  çıkarıldığı an ile otomobilin park edildiği ana kadar geçen bu süre zarfında gerçekleşmeyeceğini
  kimse garanti edemez. Hatchback otomobillerde 8 km/h gibi son derece düşük süratte
  yapılan ‘geri viteste direğe çarpma’ testinde, çarpmanın etkisiyle birçok otomobilin
  arka tamponlarının içeri göçtüğünü, hatta bazılarının camlarının çatladığını biliyor
  musunuz? Çoğumuzun dikkate almaya değer görmediği süratlerde gerçekleşen kazaların
  bile ciddi yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet verebileceğini unutmayalım.

 3. Farlarınızı gece gündüz açık tutunuz. Bu, halk arasında her ne kadar ‘görmemişlik’,
  ‘hava atma’ ya da ‘dikkat çekme amacıyla yapılan bir hareket’ olarak görülse de,
  olası bir tehlike durumunda farı yanan araçların trafikteki diğer sürücüler tarafından
  farı yanmayanlara göre çok daha çabuk fark edileceğini unutmayın.

 4. Direksiyon başındaki oturma pozisyonunuzu iyi ayarlayın. Otomobil kullanmak son
  derece ciddiyet göstermek gereken bir iştir. Birçok otomobilde gördüğümüz neredeyse
  45 derecelik açıyla geriye doğru yatırılmış koltuklar hem sürüş konsantrasyonunu
  azaltacak ve tehlike anında vereceğiniz tepki süresini uzatacak, hem de kaza anında
  tehlike arz edecektir. Yatık olmayan ancak aşırı derecede geri alınmış koltuklar
  ise yine direksiyon başında verilen tepkileri geciktirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

 5. Sürüş esnasında direksiyon daima iki el ile birden ve saat 9:15 pozisyonunda tutulmalıdır.
  Koltuğun direksiyona olan mesafesi, kollar yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak
  şekilde ayarlanmalıdır.

 6. Otomobil kullanacağınız ayakkabılar: ne aynı anda iki pedala birden basacak kadar
  aşırı geniş, ne hissi azaltacak kadar aşırı kalın tabanlı, ne de ayakların hareketini
  engelleyecek kadar uzun topuklu olmalıdır. Eğer bu durumlardan bir veya birkaçı
  mevcut ise daha sakin ve tehlike arz etmeyecek bir sürüşle yolculuk tamamlanmalıdır.

 7. Kalabalık (Otomobilin içinde çok sayıda kişinin bulunduğu) yolculuklar en tehlikeli
  yolculuklardır. Gerek görüşün kısıtlanması, gerekse yolcuların konuşma ve hareketlerinden
  dolayı konsantrasyonunuzun tek başınıza otomobil kullanırken olduğu kadar yoğun
  olamayacağından hareketle bu tip yolculuklarda maksimum dikkati sarf etmeniz sizin
  ve yolcularınızın yararına olacaktır. Özellikle sollama ve şerit değişimlerinde.

 8. Kalabalık yolculuklarda eğer arka koltuğa 3 kişi oturmak mecburiyetinde kalırsa
  ortaya en kısa boylu olanın oturması en mantıklı çözümdür. Dikiz aynasını kullanacağınız
  zamanlarda daha iyi bir görüş için yardımcı olacaktır.

 9. Yağmurun yağmaya başladığı ilk anlarda ve mıcırlı yollarda son derece dikkatli olun.
  Normalin çok az üzerinde sürat yapıyor dahi olsanız özellikle mıcırlı yollarda yoldan
  nasıl çıktığınızı anlamazsınız bile

 10. Bisikletlilere her zaman dikkat edin ve yanlarından geçerken mümkün olduğunca yavaşlayın.
  Ülkemizde henüz bisikletlilere ayrılmış özel yollar yoktur ve her ne kadar yolun
  sağından gidiyor dahi olsalar kendileriyle aynı şerit üzerinde olduğunuzu unutmayın.

 11. Yollara kesinlikle güvenmeyin. Ülkemiz yollarında çoğu viraj ya eğimsiz, ya da daha
  kötüsü ters eğimlidir. Hızınızı iyi ayarlayın.

 12. Arabanız kirli bile olsa, iyi bir görüş için en azından ayna ve camlarınızı temizleyebilirsiniz.

 13. Kazayı yaptıranın genelde aşırı hız olduğu söylense de, özellikle şehir içi trafikte
  hıza dayalı kazanın asıl sebebi genel olarak hızlı gitmekten çok trafiğin normal
  akışından hızlı gitmektir. TEM otoyolunda tüm otomobiller 180 km/s hızla giderken
  sorun nispeten daha azdır, ancak bütün otomobiller 90km/s ile giderken siz 180 km/s
  ile gidiyorsanız tehlikenin özellikle sizin açınızdan çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.
  Tabi kaza sırasında zarar verdiğiniz diğer otomobilleri saymazsak.. Yine aynı şekilde,
  hızla giden trafikte eğer siz trafiğin geneline göre son derece düşük bir süratte
  seyrediyorsanız trafiğin geneli için son derece büyük bir tehlike yaratıyorsunuz
  demektir.

 14. Önünüzdeki otomobille olan takip mesafesini iyi ayarlayın. Kesinlikle yakın takip
  yapmayın.

 15. Yolculuk boyunca vitesi hiç bir zaman boşa almayın.

 16. Aynaları muhakkak kullanın.

 17. Eğer ABS sistemi varsa frene basmaktan korkmayın. Freni pompalamak, öne engel çıktığında
  önce frene basıp bırakmak, sonra tekrar basmak gibi teknikler sadece ABS fren sistemi
  olmayan otomobiller için geçerli eski tekniklerdir.

 18. Pedal kısmında ayaklarınızın hareketini engelleyecek nesneler bırakmayın.

 19. Bakım sırasında ön konsola torpido parlatıcı sprey uygulamayın ve yolculuk esnasında
  bu kısımda kutu mendil, kaset, CD gibi cama yansıması muhtemel hiçbir şey bulundurmayın.
  Aynaya CD asmak gibi ön konsola kutu mendil koymak da sadece ülkemiz sürücülerine
  has bir alışkanlıktır.

 20. Özellikle güneşin karşıdan alındığı yolculuklarda kullanmak üzere arabanızın torpido
  gözünde mutlaka bir güneş gözlüğü bulundurun.

 21. Sinyalleri kullanın. Sinyal kullanmamak sadece minibüs, özellikle de taksi sürücülerine
  has alışkanlıklardır.

 22. Tümsek veya çukurlardan geçerken arkadaki trafiği de kontrol etmek sureti ile mümkün
  olduğunca yavaşlayın, ancak tam üzerinden geçerken ayağınızı fren pedalından çekin.
  Tümsek veya çukurlardan geçerken lastiğin darbeyi döner vaziyette alması gereklidir.
  O ana kadar yavaşladınız yavaşladınız, yavaşlayamadıysanız yavaşlayabildiğiniz kadarıyla
  geçin gitsin. Fren basılı durumdayken verdiğinden daha az zarar verecektir. Asfalta
  gömülen tırtıkların amacının ise her ne kadar hızı azaltmak olduğu söylense de bunların
  ön takımları bozmaktan başka bir işlevi yoktur, bu sebepten ötürü üzerlerinden mümkün
  olduğunca hızlı geçin. Ayrıca tümsekleri de artık inşaat işçilerinden ziyade Avrupa’daki
  örneklerine uygun şekilde geniş, ve üzerinde gece de görülmelerini sağlayacak boyalar
  olacak şekilde daha bilgili ekipler hazırlamalı

 23. Sürüş sırasında arabanızın kaputu ya da öndeki arabanın plakasına kilitlenmek yerine
  ileriye, daha geniş bir alana bakıp tüm trafiği kontrol edin.

 24. ABS sistemini bozacağı ve maddi zarar doğuracağı için değil, ancak sizin konsantrasyonunuzu
  dağıtacağı için sürüş sırasında mümkün olduğunca cep telefonuyla konuşmayın. Hands-free
  seti olsa dahi... En azından siz arama yapmayın.

 25. Sürüş esnasında sık fren kullanmak ya gereğinden daha hızlı ve/veya agresif gittiğinizin
  işaretidir, ya da eğer yavaş gittiğiniz halde çok sık fren kullanıyorsanız bu da
  acemi olduğunuzun göstergesidir. Her iki durumda da sizi takip eden araçları tedirgin
  edeceksinizdir.

 26. Eğer normalde şehir içinde otomobil kullanıyor ve şehirlerarası yolculuklara daha
  seyrek gidiyor iseniz şehirlerarası yolculuğun ilk kilometrelerinde kendinize biraz
  zaman veriniz. Şehir içi ve şehirlerarası yolculuklar birbirinden tamamıyla farklı
  tecrübeler gerektirir ve uzun zaman sonra uzun yola ilk defa çıktığınızda araç sollarken
  gereken mesafe tayinini iyi yapamayacaksınız. İlk sollamalarda çekingen davranın,
  birden bire açılmayın.

 27. Uzun yolculuklarda ilk 3-4 saat sonunda mola verip sonrasında mümkünse her 2 saatte
  bir dinlenin. Gece yolculuklarında hız yapmaktan kaçının. Ülkemizde bırakın devlet
  yollarını, paralı yollarda bile yolun çoğu bölümünde aydınlatma olmadığı düşünülürse,
  makul bir hızda gitmek hayatınız açısından daha az riskli olacaktır.

 28. İster gece, ister gündüz olsun uzun yolda sollama yaparken ne şeritlere ne de tabelalara
  güvenmeyin. Bugüne kadarki tecrübelerimin gösterdiği şudur ki hatrı sayılacak kadar
  çok yerde sollama için asıl uygun bölümler sollama yasağının olduğu yerlerdir. Yine
  aynı şekilde sollama yasağı bittikten sonra, devamında size sollama hakkı tanınan
  bölümler ise örneğin sola doğru dönen ve ağaçlardan karşıdan geleni görme imkânı
  olamayan virajlardır. O tabelayı oraya dikenin kim olduğuna dair tahminde bulunarak
  virajı sollama yapmadan geçmek ve sollamalarda sadece tabela ya da şeride bakmayıp
  tecrübeyi en önde tutmak bence en iyi çözüm.

 29. Eğer otomobilinizde spor süspansiyon sistemi, performans lastikleri, modifiyeli
  fren sistemi gibi güvenliği artırıcı modifikasyonlar yapılmamışsa, ya da en önemlisi
  ABS yoksa hız yaparken bir kez daha düşünün.

 30. Arka koltukta otursalar dahi, sizinle birlikte yolculuk edenleri emniyet kemerlerini
  takmaları konusunda uyarın. Kaza esnasında arka koltukta yolculuk ediyor olmasına
  rağmen otomobilin ön camından fırlayanların sayısı ciddiye alınacak kadar fazladır.

 31. Otomobiliniz bir hatchback veya sedansa arka cam kısmında bond çanta benzeri ağırlığı
  olan eşyalar bulundurmayın. Kaza esnasında arka camdan öne doğru fırlayacak bir
  bonda çantanın etkisi yüzlerce kiloya, basit bir kutu mendilin etkisi de onlarca
  kiloya eşit olacaktır. Eğer otomobiliniz bir station ise yine aynı mantıkla bagaj
  kısmına koyduğunuz eşyaların fırlamaması için bir bagaj filesi kullanın.

 32. Sizinle birlikte seyahat eden yolcularınızı kendilerine en uygun yerde değil, trafik
  açısından en uygun yerde indirin.

 33. Eğer otomobil arkadan kayma eğilimi gösterirse frene basmak yerine ayağınızı gazdan
  çekin ve direksiyonu kayan yöne doğru hafifçe çevirin.

 34. Otomobil kullanmak son derece dikkat isteyen ve konsantrasyona dayalı bir iştir.
  Ciddiye alın.
 
   
© ATR Rent a Car 2012 Copyright
Anasayfa Hakkımızda Kiralama Koşulları Bilgilendirme İletişim
Web Tasarım www.editbs.com logo Edit Interactive